OSOBY Z TZW. CZASOWĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

  1. Czy osoby z czasową niepełnosprawnością, które np. złamały nogę i poruszają się o kulach lub na wózkach mogą skorzystać z biletu kat. D?
Osobom z niepełnosprawnościami tymczasowymi nie przysługują bilety kategorii D. Prosimy o udanie się do Punktu Obsługi Priorytetowej, gdzie zostanie im nadane uprawnienie do korzystania z platform przy scenach.
  1. Czy osoby chore np. na cukrzycę mogą zabrać ze sobą lekarstwa i konieczne przybory medyczne lub wnieść własne jedzenie?
Osoby, których stan zdrowia wymaga podania specjalistycznych leków, mogą posiadać niezbędne im lekarstwa i przybory medyczne do podania lekarstw, jednak wymagane jest okazanie zaświadczenia lekarskiego o konieczności posiadania ich przy sobie. Wnoszenie własnego jedzenia i napoi jest możliwe wyłącznie w przypadku ściśle określonych diet potwierdzonych orzeczeniem lekarskim. Prosimy jednocześnie aby jedzenie i napoje przechowywane były w sposób nienaruszający postanowień regulaminu w kwestii bezpieczeństwa (niedozwolone są napoje w puszce, szklanych butelkach, termosy). Osoby z cukrzycą zachęcamy do posiadania przy sobie saszetek z płynną glukozą, dostępnych w każdej aptece.