PĘTLA INDUKCYJNA I PJM

  1. Czy podczas festiwalu będzie dostępna pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących oraz dostępny tłumacz Polskiego Języka Migowego?
Przy każdej ze scen oraz w Punkcie Obsługi Priorytetowej będą działały Pętle Indukcyjne dla osób słabosłyszących. W razie potrzeby oferujemy też zdalne połączenie z tłumaczem Polskiego Języka Migowego w Punkcie Obsługi Priorytetowej.