TOALETY

  1. Czy na terenie imprezy będą dostępne toalety dla osób z niepełnosprawnościami ?
Tak, toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami będą znajdowały się w pobliżu obu platform oraz w innych kluczowych miejscach festiwalu.