FAQ

 • Czy należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość?

  Tak, ze względu na własne bezpieczeństwo warto mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. Dodatkowo taki dokument pozwoli na weryfikację wieku osób uprawnionych do samodzielnego przebywania na terenie festiwalu (pkt 5. i 11. Regulaminu Imprezy). W przypadku dzieci posiadających bilety ze zniżką lub uprawnionych do darmowego wstępu na festiwal rodzice lub opiekunowie proszeni są o zabranie dokumentu poświadczającego wiek dziecka.

 • Otwarcie / zamknięcie bram.

  Festiwal otwieramy o 15:00. Teren otwarty będzie do godziny 2.30 nad ranem.

 • Czy karnet w pakiecie Open’er Festival i Orange Warsaw Festival to karnet z polem namiotowym na Open’era?

  Nie. To karnet bez pola namiotowego.

 • Czy na festiwalu można robić zdjęcia?

  Tak, można robić zdjęcia, ale tylko amatorskimi aparatami cyfrowymi z zoomem optycznym poniżej 6x oraz tradycyjnymi amatorskimi aparatami kompaktowymi. Nie można wnosić profesjonalnych aparatów fotograficznych, kamer ani innego sprzętu nagrywającego audio-video.

 • Czy mogę zabrać ze sobą selfiestick?

  Nie, wnoszenie statywów, oraz tzw. selfiesticków na teren festiwalu jest zabronione.

 • Płatności na terenie festiwalu

  Na terenie festiwalu będzie obowiązywał bezgotówkowy system płatności. Szczegóły wkrótce.

 • Czy na imprezę mają wstęp osoby niepełnoletnie?

  Wszystkie osoby poniżej 15 roku życia (do dnia piętnastych urodzin) muszą przebywać na terenie imprezy pod opieką osoby dorosłej (opiekuna – rozdział III punkt 11 Regulaminu Imprezy). Opiekunowie zobowiązani są do wypełnienia stosownego oświadczenia (do pobrania tutaj) lub przy wymianie biletów na opaski. Posiadanie lub wypełnienie formularza na miejscu nie upoważnia osoby niepełnoletniej poniżej 15 roku życia do samodzielnego wstępu na teren imprezy. Opiekunem może być każda osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat i która podpisze wyżej wymienione oświadczenie.

 • Dzieci na festiwalu?

  Dzieci do dnia ukończenia 3 roku życia uczestniczą w festiwalu za darmo. Zapraszamy do zakupu zniżkowych karnetów i biletów dla dzieci w wieku 3-10 lat – są one dostępne za 50% ceny regularnego biletu.

 • Czy na terenie festiwalu przewidziany jest postój dla taksówek?

  Festiwal obsługiwać będą wybrane korporacje taksówkowe – szczegóły już wkrótce.

 • Jak dojechać na teren festiwalu?

  Szczegóły wkrótce.

 • Parking Kiss & Ride (dla osób z niepełnosprawnością i posiadaczy biletów VIP).

  Dla osób z niepełnosprawnością i posiadaczy biletów VIP uruchamiamy opcję parkingu „Kiss & Ride”, która pozwała na krótki postój tak, aby pasażer mógł spokojnie wysiąść z samochodu i pożegnać się z kierowcą.

 • Czy na teren festiwalu można wnieść parasol?

  Na teren festiwalu można wnieść tylko małe składane parasolki. Wszystkie duże z metalowymi, drewnianymi ostrymi zakończeniami są niedozwolone.

 • Czy na terenie festiwalu będzie depozyt?

  Do Waszej dyspozycji pozostawiamy punkt depozytowy, w których możecie zostawić rzeczy, których wnoszenie lub posiadanie na terenie imprezy jest zabronione zgodnie z obowiązującym Regulaminem Imprezy (np. profesjonalny aparat fotograficzny, duży nieskładany parasol). Jednorazowa opłata za skorzystanie z depozytu wynosi 10 zł.

 • Czy na teren festiwalu można wnosić napoje, jedzenie?

  Zabronione jest wnoszenie jedzenia i napojów. Na terenie festiwalu znajdują się stoiska gastronomiczne, na których będzie można kupować produkty spożywcze.

 • Czy kobiety w ciąży mogą wejść na teren festiwalu?

  Na terenie festiwalu będą znajdowały się specjalne platformy, do których dostęp poza osobami z niepełnosprawnościami będą miały także kobiety w ciąży. Ze względu na charakter wydarzenia (min. natężenie dźwięków i duża liczba uczestników, szczególnie w okolicy scen) prosimy przyszłe mamy o dokładne rozważenie chęci udziału w festiwalu. W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w imprezie prosimy o wypełnienie załączonego formularza. Formularz będzie także dostępny w punktach wymiany biletów na opaski.

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – BILETY KATEGORII D

 • Czy osoba z niepełnosprawnościami może przyjść z osobą wspierającą?

  Tak. Każda osoba, która zakupiła bilet kategorii D może przyjść z osobą wspierającą, jeśli istnieje taka potrzeba. Bilet osoby z niepełnosprawnościami uprawnia (jedną na cały czas trwania festiwalu) osobę wspierającą do wejścia na teren imprezy i towarzyszenia osobie z niepełnosprawnościami. Przy wejściu osoba z niepełnosprawnościami i osoba wspierająca dostają osobne opaski. Każda osoba z biletem kategorii D może wejść na teren festiwalu z jedną osobą wspierającą. W przypadku posiadania karnetu musi to być ta sama osoba wspierająca przez cały czas trwania festiwalu.

 • W jaki sposób można kupić bilet kategorii D, dedykowany dla osób z niepełnosprawnościami?

  Bilety w kategorii D są dostępne na stronie altersklep.pl oraz eBilet.pl. Przy wejściu na teren festiwalu konieczne będzie okazanie dokumentu poświadczającego uprawnienia do skorzystania z biletu kategorii D. Tutaj dowiesz się więcej. Bilety dla osób z niepełnosprawnościami są dostępne w dwóch rodzajach – dwudniowego karnetu lub biletów na poszczególne dni.

 • Kto jest uprawniony do zakupu biletów kategorii D?

  Do zakupu karnetów i biletów jednodniowych kategorii D uprawnione są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także osoby z jakimkolwiek stopniem niepełnosprawności wymagającym poruszania się na wózku. Stopień niepełnosprawności, o którym mowa powyżej, powinien być potwierdzony orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość) lub ważną legitymacją osoby niepełnosprawnej.

 • Czy można wykorzystać zniżkę z kodem Orange przy zakupie biletów kategorii D?

  Tak, jest taka możliwość. Bilety kategorii D podlegają zniżkom dla klientów Orange na tych samych zasadach jak pozostałe bilety.

 • Którym wejściem powinny wchodzić osoby posiadające bilet kategorii D?

  Przed wejściem na teren festiwalu osoby z niepełnosprawnościami powinny zgłosić się do Punktu Obsługi Priorytetowej. Wyłącznie w tym miejscu można wymienić bilet w kategorii D na opaskę festiwalową dla siebie oraz dla osoby wspierającej uprawniającą do wejścia na teren imprezy. Punkt Obsługi Priorytetowej znajduje się przed bramkami wejściowymi.

  Więcej na temat lokalizacji wejścia dla niepełnosprawnych wkrótce.

 • Czy obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach?

  W tym roku festiwal odbywa się na otwartej przestrzeni parkingów Toru Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec. Zastosowaliśmy szereg udogodnień, które, mamy nadzieję, pozwolą na bezpieczne i ułatwione poruszanie się po terenie, a także korzystanie z festiwalowych atrakcji. Jednakże w przypadku deszczu osoby z niepełnosprawnościami, zwłaszcza poruszające się na wózkach, muszą liczyć się z utrudnieniami.

 • Czy są przewidziane specjalne miejsca dla osób z niepełnosprawnościami?

  Przewidziane są specjalne platformy w pobliżu obu scen tj. Orange Stage i Warsaw Stage. Osoby z  niepełnosprawnościami, które będą chciały dostać się na platformę mogą liczyć na pomoc dedykowanej do tego obsługi festiwalu.

 • Czy na platformach są miejsca siedzące?

  Tak, miejsca siedzące będą przeznaczone dla osób z biletami kategorii D oraz osób, którym w Punkcie Obsługi Priorytetowej, zlokalizowanym na teren festiwalu, zostanie nadane uprawnienie do korzystania z platform (z poważnymi niepełnosprawnościami czasowymi, jak na przykład złamanie nogi). Miejsca siedzące będą również dostępne dla osób wspierających, jednakże ich ilość jest ograniczona.

 • Czy platformy są na podwyższeniu i czy są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach elektrycznych?

  Tak, platformy są na podwyższeniu umożliwiającym komfortowy odbiór koncertów w pozycji siedzącej. Nachylenie podjazdu prowadzącego na platformy nie przekracza 6%, jest ona także wyposażona w odpowiednie poręcze.

 • Czy będzie dostępna asysta?

  Osoby, którym będzie potrzebna pomoc, prosimy o zgłoszenie się do Punktu Obsługi Priorytetowej, gdzie zostanie im przydzielony asystent.

OSOBY Z TZW. CZASOWĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 • Czy osoby z czasową niepełnosprawnością, które np. złamały nogę i poruszają się o kulach lub na wózkach mogą skorzystać z biletu kat. D?

  Osobom z niepełnosprawnościami tymczasowymi nie przysługują bilety kategorii D. Prosimy o udanie się do Punktu Obsługi Priorytetowej, gdzie zostanie im nadane uprawnienie do korzystania z platform przy scenach.

 • Czy osoby chore np. na cukrzycę mogą zabrać ze sobą lekarstwa i konieczne przybory medyczne lub wnieść własne jedzenie?

  Osoby, których stan zdrowia wymaga podania specjalistycznych leków, mogą posiadać niezbędne im lekarstwa, przybory medyczne do podania lekarstwa, jedzenie i napoje, jednak wymagane jest okazanie zaświadczenia lekarskiego o konieczności posiadania ich przy sobie.