Orange Warsaw Festival w serwisach społecznościowych

Osoby z Niepełnosprawnością

 • OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

  Orange Warsaw Festival jest jednym z najlepiej przystosowanych festiwali muzycznych dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Naszym priorytetem jest to, by był on dla wszystkich miejscem przyjaznym oraz doświadczeniem pełnym pozytywnych emocji. Zastosowaliśmy szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, które pozwolą na ułatwione i bezpieczne poruszanie się na festiwalu. Na terenie zapewniamy specjalne platformy przy scenach, pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących, audiodeskrypcję poprzez radio festiwalowe oraz asystę przeszkolonych wolontariuszy.

  Masz pytanie? Wybierz interesujący Cię temat z powyższych zakładek.

  Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, napisz: [email protected]

 • BILETY

  1. W jaki sposób można kupić bilet kategorii D, dedykowany dla osób z niepełnosprawnościami?

  Bilety w kategorii D są dostępne poprzez altersklep.pl i eBilet.pl. Przy wejściu na teren festiwalu konieczne będzie okazanie dokumentu poświadczającego uprawnienia do skorzystania z biletu kategorii D.

  Zasady uczestnictwa osób wspierających osoby z niepełnosprawnościami (plik PDF).

  Bilety dla osób z niepełnosprawnościami są dostępne w dwóch rodzajach – dwudniowego karnetu lub biletów na poszczególne dni. 

  1. Kto jest uprawniony do zakupu biletów kategorii D?

  Do zakupu karnetów i biletów jednodniowych kategorii D uprawnione są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także osoby z jakimkolwiek stopniem niepełnosprawności wymagającym poruszania się na wózku. Stopień niepełnosprawności, o którym mowa powyżej, powinien być potwierdzony orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość) lub ważną legitymacją osoby niepełnosprawnej.

  Lista potrzebnych dokumentów:

  - Orzeczenie o niepełnosprawności (Powiatowy lub Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) - wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość

  - Legitymacja emeryta - rencisty (ZUS) - wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość

  - Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej (Powiatowy lub Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)

  Zobacz wzory powyższych dokumentów

  1. Czy osoba z niepełnosprawnościami może przyjść z osobą wspierającą?

  Tak. Każda osoba, która zakupiła bilet kategorii D może przyjść z osobą wspierającą, jeśli istnieje taka potrzeba. Bilet osoby z niepełnosprawnościami uprawnia osobę wspierającą (jedną na cały czas trwania festiwalu) do wejścia na teren imprezy i towarzyszenia osobie z niepełnosprawnościami. Przy wejściu osoba z niepełnosprawnościami i osoba wspierająca dostają osobne opaski.

  1. Ile osób wspierających może wejść na teren festiwalu z osobą z niepełnosprawnościami?

  Każda osoba z biletem kategorii D może wejść na teren festiwalu z jedną osobą wspierającą. W przypadku posiadania karnetu musi to być ta sama osoba wspierająca przez cały czas trwania festiwalu.

  1. Czy można wykorzystać zniżkę z kodem Orange przy zakupie biletów kategorii D?

  Tak, jest taka możliwość. Bilety kategorii D podlegają zniżkom dla klientów Orange na tych samych zasadach jak pozostałe bilety.

  1. Czy dostępne są bilety VIP w kategorii D?

  Nie są dostępne. Informujemy także, że lokalizacja strefy VIP na drugim piętrze budynku wyklucza możliwość samodzielnego dotarcia do tej strefy dla osób poruszających się na wszelkiego typu wózkach. W budynku nie ma wind.

 • DOJAZD NA TEREN ORANGE WARSAW FESTIVAL

  1. Jak najlepiej dojechać na Orange Warsaw Festival?

  Tegoroczny Orange Warsaw Festival odbywa się na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu. Można tam dotrzeć zarówno komunikacją miejską jak i samochodem. Dzięki współpracy Organizatora i Miasta Stołecznego Warszawa uczestnicy festiwalu będą mogli korzystać z transportu miejskiego na podstawie festiwalowej opaski. Dotyczy to przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę w granicach 1. strefy biletowej od 2 czerwca 2017 r. do 4 czerwca 2017 r. do godz. 6:00 rano. Więcej informacji tutaj.

  Dojazd z:
  PKP Warszawa Centralna
  Przejście do stacji Metro Centrum i przejazd linią M1 do stacji Metro Wilanowska (kierunek Kabaty), następnie z węzła Metro Wilanowska na teren Wyścigów możliwy autobusami nr 192, 300, 331, 709, 715, 727, 739, N83 (należy wysiąść na przystanku „Wyścigi 01“).
  PKP Warszawa Gdańska
  Przejście do stacji Metro Dworzec Gdański i przejazd linią M1 do stacji Metro Wilanowska (kierunek Kabaty), następnie z węzła Metro Wilanowska na teren Wyścigów możliwy autobusami nr 192, 300, 331, 709, 715, 727, 739, N83 (należy wysiąść na przystanku „Wyścigi 01“).
  PKS Warszawa Zachodnia (autobusy międzymiastowe i międzynarodowe)
  Konieczność ominięcia niedostępnego przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim. Autobus 182 z pętli autobusowej (przystanek Dworzec Zachodni 03) do przystanku Metro Politechnika 01. Następnie przesiadka do metra linii M1 i przejazd do stacji Metro Wilanowska (kierunek Kabaty). Później z węzła Metro Wilanowska na teren Wyścigów autobusami nr 192, 300, 331, 709, 715, 727, 739, N83 (należy wysiąść na przystanku „Wyścigi 01“).
  Autobusy Polski Bus. Węzeł Metro Młociny
  Przejście do stacji Metro Młociny i przejazd linią M1 do stacji Metro Wilanowska (kierunek Kabaty), następnie z węzła Metro Wilanowska na teren Wyścigów możliwy autobusami nr 192, 300, 331, 709, 715, 727, 739, N83 (należy wysiąść na przystanku „Wyścigi 01“).
  Autobusy Polski Bus . Węzeł Metro Al. Wilanowska
  Z węzła Metro Wilanowska na teren Wyścigów możliwy autobusami nr 192, 300, 331, 709, 715, 727, 739, N83 (należy wysiąść na przystanku „Wyścigi 01“).
  Lotnisko Chopina
  Dojazd autobusem linii 148 z Lotniska Chopina do węzła Poleczki. Następnie przejście pieszo zachodnim chodnikiem wzdłuż Puławskiej do bramy głównej, lub też przejazd autobusami nr 192, 300, 331, 709, 715, 727, 739, N83 do zespołu przystankowego Al. Lotników i zmiana kierunku w celu dojazdu na przystanek Wyścigi 01.
  Lotnisko Modlin
  Dojazd pociągiem Kolei Mazowieckich lub Szybkiej Kolei Miejskiej ze stacji Modlin Główny do Warszawa Śródmieście lub Warszawa Centralna (w zależności od połączenia). Następnie przejście do stacji Metro Centrum i przejazd do stacji Metro Wilanowska (kierunek Kabaty), następnie z węzła Metro Wilanowska na teren Wyścigów możliwy autobusami nr 192, 300, 331, 709, 715, 727, 739, N83 (należy wysiąść na przystanku „Wyścigi 01“).
   
  1. Czy będą dostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami?

  Parking dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się najbliżej bramek wejściowych na festiwal na terenie parkingów Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Ponadto, jest możliwość skorzystania z opcji „Kiss and Ride” – bycia podwiezionym bezpośrednio pod wejście na teren Orange Warsaw Festival.

  1. Co trzeba zrobić, by skorzystać z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami?

  Przy wjeździe na teren festiwalu należy okazać Bilet kategorii D, ważną Kartą Parkingową i uprzednio zakupiony Bilet Parkingowy. Bilety parkingowe dostępne będą wkrótce tu.

 • WEJŚCIE NA TEREN ORANGE WARSAW FESTIVAL

  1. Którym wejściem powinny wchodzić osoby posiadające bilet kategorii D?

  Osoby z niepełnosprawnościami wchodzą wejściem głównym znajdującym się na terenie parkingów Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Przy samym wejściu na teren festiwalu będzie dostępna szersza bramka, umożliwiająca swobodne wejście osobom poruszającym się na wózkach.

  Przed wejściem na teren festiwalu osoby z niepełnosprawnościami powinny zgłosić się do Punktu Obsługi Priorytetowej. Wyłącznie w tym miejscu można wymienić bilet w kategorii D na opaskę festiwalową dla siebie oraz dla osoby wspierającej uprawniającą do wejścia na teren imprezy. Punkt Obsługi Priorytetowej znajduje się przed bramkami wejściowymi na festiwal.

 • ROZWIĄZANIA NA TERENIE FESTIWALU

  1. Czy obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach?

  Festiwal odbywa się na otwartej przestrzeni parkingów Toru Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec. Zastosowaliśmy szereg udogodnień, które, mamy nadzieję, pozwolą na bezpieczne i ułatwione poruszanie się po terenie, a także korzystanie z festiwalowych atrakcji. Jednakże w przypadku deszczu osoby z niepełnosprawnościami, zwłaszcza poruszające się na wózkach, muszą liczyć się z utrudnieniami.

  1. Czy są przewidziane specjalne miejsca dla osób z niepełnosprawnościami?

  Przewidziane są specjalne platformy w pobliżu obu scen tj. Orange Stage i Warsaw Stage. Osoby z niepełnosprawnościami, które będą chciały dostać się na platformę mogą liczyć na pomoc dedykowanej do tego obsługi festiwalu.

  1. Czy na platformach są miejsca siedzące?

  Tak, miejsca siedzące będą przeznaczone dla osób z biletami kategorii D oraz osób, którym w Punkcie Obsługi Priorytetowej, zlokalizowanym na teren festiwalu, zostanie nadane uprawnienie do korzystania z platform (z poważnymi niepełnosprawnościami czasowymi, jak na przykład złamanie nogi). Miejsca siedzące będą również dostępne dla osób wspierających, jednakże ich liczba jest ograniczona.

  1. Czy platformy są na podwyższeniu i czy są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach elektrycznych?

  Tak, platformy są na podwyższeniu umożliwiającym komfortowy odbiór koncertów w pozycji siedzącej. Nachylenie podjazdu prowadzącego na platformy nie przekracza 6%, jest ona także wyposażona w odpowiednie poręcze.

  1. Czy będzie dostępna asysta?

  Osoby, którym będzie potrzebna pomoc, prosimy o zgłoszenie się do Punktu Obsługi Priorytetowej, gdzie zostanie im przydzielony asystent.

  1. Czy podczas festiwalu będzie dostępna pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących oraz dostępny tłumacz Polskiego Języka Migowego?

  Przy każdej ze scen oraz w Punkcie Obsługi Priorytetowej będą działały Pętle Indukcyjne dla osób słabosłyszących. W razie potrzeby oferujemy też zdalne połączenie z tłumaczem Polskiego Języka Migowego w Punkcie Obsługi Priorytetowej.

  1. Czy na terenie imprezy będą dostępne toalety dla osób z niepełnosprawnościami ?

  Tak, toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami będą znajdowały się w pobliżu obu platform oraz w innych kluczowych miejscach festiwalu. 

   

 • DOSTĘPNOŚĆ MIASTECZKA FESTIWALOWEGO

  1. Czy Miasteczko Festiwalowe będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową?

  Dojazd do Miasteczka Festiwalowego jest ułatwiony dzięki utwardzonej, asfaltowej nawierzchni i chodnikom. Podjazd na wysokie krawężniki będzie możliwy dzięki specjalnym rampom. W kluczowych miejscach znajdą się ścieżki, dzięki którym będzie można uniknąć poruszania się po trawie. Niestety tzw. food trucki nie są przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami i nie posiadają obniżonej lady, niemniej jednak wszystkie osoby z niepełnosprawnościami mają pierwszeństwo podczas obsługi. W razie kłopotów należy zwrócić się o pomoc do obsługi festiwalu.

 • OSOBY Z TZW. CZASOWĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

  1. Czy osoby z czasową niepełnosprawnością, które np. złamały nogę i poruszają się o kulach lub na wózkach mogą skorzystać z biletu kat. D?

  Osobom z niepełnosprawnościami tymczasowymi nie przysługują bilety kategorii D. Prosimy o udanie się do Punktu Obsługi Priorytetowej, gdzie zostanie im nadane uprawnienie do korzystania z platform przy scenach.

  1. Czy osoby chore np. na cukrzycę mogą zabrać ze sobą lekarstwa i konieczne przybory medyczne lub wnieść własne jedzenie?

  Osoby, których stan zdrowia wymaga podania specjalistycznych leków, mogą posiadać niezbędne im lekarstwa i przybory medyczne do podania lekarstw, jednak wymagane jest okazanie zaświadczenia lekarskiego o konieczności posiadania ich przy sobie. Wnoszenie własnego jedzenia i napoi jest możliwe wyłącznie w przypadku ściśle określonych diet potwierdzonych orzeczeniem lekarskim. Prosimy jednocześnie aby jedzenie i napoje przechowywane były w sposób nienaruszający postanowień regulaminu w kwestii bezpieczeństwa (niedozwolone są napoje w puszce, szklanych butelkach, termosy). Osoby z cukrzycą zachęcamy do posiadania przy sobie saszetek z płynną glukozą, dostępnych w każdej aptece.

 • PĘTLA INDUKCYJNA I PJM

  1. Czy podczas festiwalu będzie dostępna pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących oraz dostępny tłumacz Polskiego Języka Migowego?

  Przy każdej ze scen (Orange i Warsaw a także przy scenie DJskiej w Trybunie nr 2) oraz w Punkcie Obsługi Priorytetowej będą działały Pętle Indukcyjne dla osób słabosłyszących. W razie potrzeby oferujemy też zdalne połączenie z tłumaczem Polskiego Języka Migowego w Punkcie Obsługi Priorytetowej.

 • AUDIODESKRYPCJA

  1. Czy podczas festiwalu dostępna będzie audiodeskrypcja?

  Trzy ostatnie koncerty na głównej scenie festiwalowej – scenie Orange – każdego dnia będą audiodeskrybowane. Audiodeskrypcja będzie dostępna na częstotliwości: 91,5 FM. Sygnał radiowy będzie docierać do wszystkich miejsc wokół sceny głównej i pozwoli na odbiór bez zakłóceń. Usługa zostanie udostępniona nieodpłatnie dla wszystkich, którzy potrzebują dodatkowego komentarza. Aby skorzystać z usługi konieczne jest posiadanie radia (np. telefonu komórkowego wyposażonego w radio). Radia Festiwalowego będzie można posłuchać o każdej pełnej godzinie i co 30 minut. Przez radio będzie można zapoznać się z aktualizacją line-up’u oraz uzyskać informacje o wydarzeniach odbywających się na terenie festiwalu.