DOSTĘPNY ORANGE WARSAW FESTIVAL

DOSTĘPNY ORANGE WARSAW FESTIVAL

Orange Warsaw Festival jednym z najlepiej przystosowanych festiwali muzycznych dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Naszym priorytetem jest, aby festiwal był miejscem przyjaznym dla wszystkich oraz bezpieczną przestrzenią doświadczania pozytywnych emocji. Wprowadziliśmy szereg udogodnień skierowanych do osób z różnymi niepełnosprawnościami, mających na celu ułatwione poruszanie się po terenie i korzystanie z festiwalowych atrakcji.

Oferowane udogodnienia w skrócie:

 • bilet N uprawniający do wejścia z osobą wspierającą
 • Punkt Obsługi Priorytetowej, w którym można wymienić bilet na opaskę oraz otrzymać wsparcie  i niezbędne informacje praktyczne
 • dedykowane, poszerzone bramki wejściowe na teren festiwalu
 • transport lokalny tzn. od bram Toru Wyścigów Konnych na Służewcu do Punktu Obsługi Priorytetowej przy wejściu na teren festiwalu
 • opcja “Kiss & Ride” oraz możliwość wykupienia miejsca parkingowego 
 • prawie 2.400 m2 utwardzonej powierzchni ułatwiającej poruszanie się po terenie
 • platformy z rampami przy scenach, dzięki którym w komfortowych warunkach można słuchać koncertów
 • przeszkoleni wolontariusze wspierający na terenie festiwalu
 • najazdy na krawężniki i podwyższenia
 • pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących (przy platformach przy obu scenach, w Orange Strefie, oraz w Punkcie Obsługi Priorytetowej)
 • tłumacz Polskiego Języka Migowego
 • punkty wyposażone w toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • audiodeskrypcja wszystkich koncertów na głównej scenie na częstotliwości 95,1 FM oraz radio festiwalowe działające na kwadrans przed każdym z koncertów oraz po koncertach

Nad zapewnieniem dostępności festiwalu pracuje 5 partnerów społecznych.

Masz pytanie? Wybierz interesujący Cię temat z powyższych zakładek.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, napisz: [email protected]

BILETY

W jaki sposób można kupić bilet N, dedykowany dla osób z niepełnosprawnościami?

Bilety N są dostępne poprzez altersklep.pl. Przy wejściu na teren festiwalu konieczne będzie okazanie dokumentu poświadczającego uprawnienia do skorzystania z biletu N.

Zasady uczestnictwa osób wspierających osoby z niepełnosprawnościami (plik PDF).

Bilety dla osób z niepełnosprawnościami są dostępne w dwóch rodzajach – dwudniowego karnetu lub biletów na poszczególne dni. 

Kto jest uprawniony do zakupu biletów N?

Do zakupu karnetów i biletów jednodniowych N uprawnione są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a także osoby z jakimkolwiek stopniem niepełnosprawności wymagającym poruszania się na wózku. Stopień niepełnosprawności, o którym mowa powyżej, powinien być potwierdzony orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość) lub ważną legitymacją osoby niepełnosprawnej.

Lista potrzebnych dokumentów:
 • Orzeczenie o niepełnosprawności (Powiatowy lub Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności) - wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość
 • Legitymacja emeryta - rencisty (ZUS) - wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość
 • Legitymacja Osoby Niepełnosprawnej (Powiatowy lub Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)

Zobacz wzory powyższych dokumentów (plik PDF)

Czy osoba z niepełnosprawnościami może przyjść z osobą wspierającą?

Tak. Każda osoba, która zakupiła bilet N może przyjść z osobą wspierającą, jeśli istnieje taka potrzeba. Bilet osoby z niepełnosprawnościami uprawnia osobę wspierającą (jedną na cały czas trwania festiwalu) do wejścia na teren imprezy i towarzyszenia osobie z niepełnosprawnościami. Przy wejściu osoba z niepełnosprawnościami i osoba wspierająca dostają osobne opaski.

Ile osób wspierających może wejść na teren festiwalu z osobą z niepełnosprawnościami?

Każda osoba z biletem N może wejść na teren festiwalu z jedną osobą wspierającą. W przypadku posiadania karnetu musi to być ta sama osoba wspierająca przez cały czas trwania festiwalu.

Czy można wykorzystać zniżkę z kodem Orange przy zakupie biletów N?

Tak, jest taka możliwość. Bilety N podlegają zniżkom dla klientów Orange na tych samych zasadach jak pozostałe bilety.

Czy dostępne są bilety VIP N?

Nie są dostępne. Informujemy także, że lokalizacja strefy VIP na drugim piętrze budynku wyklucza możliwość samodzielnego dotarcia do tej strefy dla osób poruszających się na wszelkiego typu wózkach. W budynku nie ma wind.

DOJAZD NA TEREN ORANGE WARSAW FESTIVAL

Jak najlepiej dojechać na Orange Warsaw Festival?

Tegoroczny Orange Warsaw Festival odbywa się na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu. Można tam dotrzeć zarówno komunikacją miejską jak i samochodem.

PKP Warszawa Centralna
Przejście do stacji Metro Centrum i przejazd linią M1 do stacji Metro Wilanowska (kierunek Kabaty), następnie z węzła Metro Wilanowska na teren Wyścigów możliwy autobusami nr 192, 300, 331, 709, 715, 727, 739, N83 (należy wysiąść na przystanku „Wyścigi 01“) lub tramwajem nr 4, 10, 35 (kierunek Wyścigi, przystanek końcowy. Konieczne będzie pokonanie długiej pochylni i nierównego chodnika). Tramwaje niskopodłogowe są oznaczone na rozkładzie jazdy.
PKP Warszawa Gdańska

Przejście do stacji Metro Dworzec Gdański i przejazd linią M1 do stacji Metro Wilanowska (kierunek Kabaty), następnie z węzła Metro Wilanowska na teren Wyścigów możliwy autobusami nr 192, 300, 331, 709, 715, 727, 739, N83 (należy wysiąść na przystanku „Wyścigi 01“) lub tramwajem nr 4, 10, 35 (kierunek Wyścigi, przystanek końcowy. Konieczne będzie pokonanie długiej pochylni i nierównego chodnika). Tramwaje niskopodłogowe są oznaczone na rozkładzie jazdy.

PKS/PKP Warszawa Zachodnia (autobusy międzymiastowe i międzynarodowe oraz pociągi)

Autobus 182 z pętli autobusowej (przystanek Dworzec Zachodni 03) do przystanku Metro Politechnika 01. Następnie przesiadka do metra linii M1 i przejazd do stacji Metro Wilanowska (kierunek Kabaty). Później z węzła Metro Wilanowska na teren Wyścigów autobusami nr 192, 300, 331, 709, 715, 727, 739, N83 (należy wysiąść na przystanku „Wyścigi 01“). Na trasie prowadzącej z peronów występują podnośniki przy schodowe. W drodze na przystanek należy też pokonać pochylnie.

Autobusy Flixbus. Węzeł Metro Młociny

Przejście do stacji Metro Młociny i przejazd linią M1 do stacji Metro Wilanowska (kierunek Kabaty), następnie z węzła Metro Wilanowska na teren Wyścigów możliwy autobusami nr 192, 300, 331, 709, 715, 727, 739, N83 (należy wysiąść na przystanku „Wyścigi 01“) lub tramwajem nr 4, 10, 35 (kierunek Wyścigi, przystanek końcowy. Konieczne będzie pokonanie długiej pochylni i nierównego chodnika). Tramwaje niskopodłogowe są oznaczone na rozkładzie jazdy.

Autobusy Flixbus. Węzeł Metro Al. Wilanowska

Z węzła Metro Wilanowska na teren Wyścigów możliwy autobusami nr 192, 300, 331, 709, 715, 727, 739, N83 (należy wysiąść na przystanku „Wyścigi 01“) lub tramwajem nr 4, 10, 35 (kierunek Wyścigi, przystanek końcowy. Konieczne będzie pokonanie długiej pochylni i nierównego chodnika). Tramwaje niskopodłogowe są oznaczone na rozkładzie jazdy.

Lotnisko Chopina

Dojazd autobusem linii 148 z Lotniska Chopina do węzła Poleczki. Następnie przejście pieszo zachodnim chodnikiem wzdłuż Puławskiej do bramy głównej, lub też przejazd autobusami nr 192, 300, 331, 709, 715, 727, 739, N83 do zespołu przystankowego Al. Lotników i zmiana kierunku w celu dojazdu na przystanek Wyścigi 01. Konieczne będzie pokonanie nierównego chodnika, należy liczyć się z pracami remontowymi.

Lotnisko Modlin

Dojazd pociągiem Kolei Mazowieckich lub Szybkiej Kolei Miejskiej ze stacji Modlin Główny do Warszawa Śródmieście lub Warszawa Centralna (w zależności od połączenia). Następnie przejście do stacji Metro Centrum i przejazd do stacji Metro Wilanowska (kierunek Kabaty), następnie z węzła Metro Wilanowska na teren Wyścigów możliwy autobusami nr 192, 300, 331, 709, 715, 727, 739, N83 (należy wysiąść na przystanku „Wyścigi 01“) lub tramwajem nr 4, 10, 35 (kierunek Wyścigi, przystanek końcowy Konieczne będzie pokonanie długiej pochylni i nierównego chodnika). Tramwaje niskopodłogowe są oznaczone na rozkładzie jazdy.

Czy będą dostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami?

Parking dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się najbliżej bramek wejściowych na festiwal na terenie parkingów Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Ponadto, jest możliwość skorzystania z opcji „Kiss and Ride” – bycia podwiezionym bezpośrednio pod wejście na teren Orange Warsaw Festival.

Co trzeba zrobić, by skorzystać z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami?

Przy wjeździe na teren festiwalu należy okazać Bilet N, ważną Kartą Parkingową i uprzednio zakupiony Bilet Parkingowy N. 

WEJŚCIE NA TEREN ORANGE WARSAW FESTIVAL

Którym wejściem powinny wchodzić osoby posiadające bilet N?

Osoby z niepełnosprawnościami wchodzą wejściem głównym znajdującym się na terenie parkingów Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Przy samym wejściu na teren festiwalu będzie dostępna szersza bramka, umożliwiająca swobodne wejście osobom poruszającym się na wózkach.

Osoby, które przyjadą komunikacją miejską mogą  skorzystać z transportu samochodem dostosowanym do przewozu osób poruszających się na wózkach, od bram wejściowych w pobliże bramek wejściowych na teren festiwalu.

Osoby, które nie mają ważnej Karty Parkingowej, mogą skorzystać z parkingu typu Kiss & Ride, który pozwala na podwiezienie w pobliże wejścia na teren festiwalu i zatrzymanie na czas wysiadania z auta. W celu skorzystania z miejsc parkingowych dla OzN należy zakupić Bilet Parkingowy N.

Przed wejściem na teren festiwalu osoby z niepełnosprawnościami powinny zgłosić się do Punktu Obsługi Priorytetowej. Wyłącznie w tym miejscu można wymienić bilet N na opaskę festiwalową dla siebie oraz dla osoby wspierającej uprawniającą do wejścia na teren imprezy. Punkt Obsługi Priorytetowej znajduje się przed bramkami wejściowymi na festiwal.

WSPARCIE JEDEN NA JEDEN

Osoby wybierające się na festiwal bez osoby towarzyszącej mogą skorzystać ze wsparcia indywidualnego asystenta/asystentki na czas trwania festiwalu.

W tym celu należy skontaktować się z Fundacją Polska Bez Barier: [email protected] lub telefonicznie: 604 432 911.

ROZWIĄZANIA NA TERENIE FESTIWALU

Czy obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach?

Festiwal odbywa się na otwartej przestrzeni parkingów Toru Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec. Zastosowaliśmy szereg udogodnień, które, mamy nadzieję, pozwolą na bezpieczne i ułatwione poruszanie się po terenie, a także korzystanie z festiwalowych atrakcji. Jednakże w przypadku deszczu osoby z niepełnosprawnościami, zwłaszcza poruszające się na wózkach, muszą liczyć się z utrudnieniami.

Czy są przewidziane specjalne miejsca dla osób z niepełnosprawnościami?

Przewidziane są specjalne platformy w pobliżu obu scen tj. Orange Stage i Warsaw Stage. Osoby z niepełnosprawnościami, które będą chciały dostać się na platformę mogą liczyć na pomoc dedykowanej do tego obsługi festiwalu.

Czy na platformach są miejsca siedzące?

Tak, miejsca siedzące będą przeznaczone dla osób z biletami N oraz osób, którym w Punkcie Obsługi Priorytetowej, zlokalizowanym na teren festiwalu, zostanie nadane uprawnienie do korzystania z platform (z poważnymi niepełnosprawnościami czasowymi, jak na przykład złamanie nogi). Miejsca siedzące będą również dostępne dla osób wspierających, jednakże ich liczba jest ograniczona.

Czy platformy są na podwyższeniu i czy są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach elektrycznych?

Tak, platformy są na podwyższeniu umożliwiającym komfortowy odbiór koncertów w pozycji siedzącej. Nachylenie podjazdu prowadzącego na platformy nie przekracza 6%, jest ona także wyposażona w odpowiednie poręcze.

Czy będzie dostępna asysta?

Osoby, którym będzie potrzebna pomoc, prosimy o zgłoszenie się do Punktu Obsługi Priorytetowej, gdzie zostanie im przydzielony asystent.

Czy podczas festiwalu będzie dostępna pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących oraz dostępny tłumacz Polskiego Języka Migowego?

Przy każdej ze scen oraz w Punkcie Obsługi Priorytetowej będą działały Pętle Indukcyjne dla osób słabosłyszących. W razie potrzeby oferujemy też zdalne połączenie z tłumaczem Polskiego Języka Migowego w Punkcie Obsługi Priorytetowej.

Czy na terenie imprezy będą dostępne toalety dla osób z niepełnosprawnościami ?

Tak, toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami będą znajdowały się w pobliżu obu platform oraz w innych kluczowych miejscach festiwalu.

DOSTĘPNOŚĆ MIASTECZKA FESTIWALOWEGO

Czy Miasteczko Festiwalowe będzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową?

Dojazd do Miasteczka Festiwalowego jest ułatwiony dzięki utwardzonej, asfaltowej nawierzchni i chodnikom. Podjazd na wysokie krawężniki będzie możliwy dzięki specjalnym rampom. W kluczowych miejscach znajdą się ścieżki, dzięki którym będzie można uniknąć poruszania się po trawie. Niestety tzw. food trucki nie są przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami i nie posiadają obniżonej lady, niemniej jednak wszystkie osoby z niepełnosprawnościami mają pierwszeństwo podczas obsługi. W razie kłopotów należy zwrócić się o pomoc do obsługi festiwalu.

OSOBY Z TZW. CZASOWĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Czy osoby z czasową niepełnosprawnością, które np. złamały nogę i poruszają się o kulach lub na wózkach mogą skorzystać z biletu N?

Nie. Zasady korzystania z biletów N (plik PDF) Natomiast osoby potrzebujące wsparcia mogą skontakować się z wolontariuszami lub pracownikami ochrony znajdującymi się przed bramą wjazdową na Teren Wyścigów Konnych, aby ewentualnie skorzystać z pomocy w dostaniu się do Punktu Obsługi Priorytetowej. To tu, w zależności od potrzeby, zostanie nadane im uprawnienie do korzystania z platform przy scenach.

Czy osoby chore np. na cukrzycę mogą zabrać ze sobą lekarstwa i konieczne przybory medyczne lub wnieść własne jedzenie?

Osoby, których stan zdrowia wymaga podania specjalistycznych leków, mogą posiadać niezbędne im lekarstwa i przybory medyczne do podania lekarstw, jednak wymagane jest okazanie zaświadczenia lekarskiego o konieczności posiadania ich przy sobie. Wnoszenie własnego jedzenia i napoi jest możliwe wyłącznie w przypadku ściśle określonych diet potwierdzonych orzeczeniem lekarskim. Prosimy jednocześnie aby jedzenie i napoje przechowywane były w sposób nienaruszający postanowień regulaminu w kwestii bezpieczeństwa (niedozwolone są napoje w puszce, szklanych butelkach, termosy). Osoby z cukrzycą zachęcamy do posiadania przy sobie saszetek z płynną glukozą, dostępnych w każdej aptece.

PĘTLA INDUKCYJNA I TŁUMACZ POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO

Czy podczas festiwalu będzie dostępna pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących oraz dostępny tłumacz Polskiego Języka Migowego?

Przy platformach przy każdej ze scen, w Orange Strefie oraz w Punkcie Obsługi Priorytetowej będą działały Pętle Indukcyjne dla osób słabosłyszących.

W Punkcie Obsługi Priorytetowej jest też możliwość ze skorzystania ze wsparcia tłumacza Polskiego Języka Migowego.

AUDIODESKRYPCJA

Czy podczas festiwalu dostępna będzie audiodeskrypcja?

Wszystkie koncerty na głównej scenie festiwalowej – scenie Orange –będą audiodeskrybowane każdego dnia. Audiodeskrypcja będzie dostępna na częstotliwości: 95,1 FM. Sygnał radiowy będzie docierać do wszystkich miejsc wokół sceny głównej i pozwoli na odbiór bez zakłóceń. Usługa zostanie udostępniona nieodpłatnie dla wszystkich, którzy potrzebują dodatkowego komentarza. Aby skorzystać z usługi konieczne jest posiadanie radia (np. telefonu komórkowego wyposażonego w radio) oraz słuchawek. W przypadku braku aplikacji pozwalającej na odbiór radia w telefonie lub smartfonie, będzie można wypożyczyć radioodbiornik w Punkcie Obsługi Priorytetowej.

15 min przed koncertami na scenie Orange oraz zaraz po koncertach będzie można wysłuchać praktycznych informacji przekazywanych za pomocą radia festiwalowego.